Modele rodziny w literaturze

Skąpiec Moliera à Komedia charakterów, która piętnuje chciwość i skąpstwo Głównego bohatera, Harpagona. Utwór Ten jest także dramatem rodzinnym, ukazującym Życie i stopniowy rozkład XVII w. rodziny mieszczańskiej. Prezentuje sur sytuację dzieci, które Muszą cierpieć Pod rządami Ojca-Despoty, DLA którego nie liczą się Żadne wartości Prócz skrzętnie gromadzonych pienila ZY. W DomU Harpagona nie dostrzega się żadnych więzi Rodzinnych, Miłości, zaufania Czy przywiązania. Ojciec bardziej niż rodzinę CENI swoją szkatułkę z pieniędzmi, po stracie, której Parr Tak straszliwe Jak po śmierci Kogoś bliskiego. OD dzieci, uzależnionych OD niego materialnie, aucune całkowitego posłuszeństwa. Nie bierze Pod uwagę, że są już dorosłe i że même mogą podejmować decyzję o swoim życiu. Sam zadecydował o małżeństwie, Elizy, postanowił wydać ją za Alzema. Harpagon, qui najchętniej nie dawałby Pieni, ZY na Dom i qui zmusza domowników do życia prawie w ubóstwie, nie Interesuje się, co robią dzieci i Skąd biorą pieniądze na swoje utrzymanie. Nie liczy się z uczuciami dzieci. Un zaś są świadome, że Muszą même liczyć wyłącznie na siebie, même troszczą się o SW, Los.

Chciwość i skąpstwo Harpagona doprowadziły à Tego, że nikt w jego Domu nie był szczęśliwy. Molier, kreśląc portcaution Harpagona i dzieci, piętnuje rodziny, w których zamiast Miłości i ufności panują lęk i wieczne podejrzenia, w których nie ma Szczęścia, szczerych uczuć, Wszystko z zostało zdeterminowane przez pieniądz. Zdarza się także, że dzieci z BIEGIEM lat stają się ton est proche bardziej podobne swoich rodziców. Podobieństwo widoczne jest nie tylko w wyglądzie, ALE w sposobie mówienia, zachowania, w gestach. Bardzo często mówimy wtedy, iż niedaleko pada jabłko OD jabłoni, ALE nawet wtedy Mamy na Myśli racjay złe nawyki je zachowania. Tu Bloger nie możemy zapomnieć o biblii, Bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, qui dał Nam także Wolna Wolę je Możliwość rozporządzania nią. Również mitologia pokazuje Kopiowanie appropriées zachowań rodziców przez ich dzieci-Jednak tu nie jest à Zachowanie godne naśladowania. Według Mitu o powstaniu świata, Kronos, Tak Jak jego Ojciec Uranos, zabił swoje dzieci, par mieć pewność, że MU nie zagrożą. Kochanowski Jak typowy humanista cenił sobie SPOK, i Życie RODZINNE. Z jego Tracks Można wyczytać, iż dla każdego istniało inne Zadanie w rodzinie, inne Miejsce i Zajęcia.

Nie wynika à Jednak z jego szorstkiej postawy wobec najbliższych, lzż Miłość kompy obdarzał żonę i dzieci doskonale opisują “treny” powstałe po śmierci urszulki. Utwory te wprowadziły po raz Pierwszy ne Literatury Postać dziecka, która Wcześniej w korzystam nie istniała. Tragedie łączą ludzi, Jednak tylko wzajemna i Prawdziwa Miłość Może pomóc w takich sytuacjach. Zadaniem rodziców jest Opieka nad plus dziećmi, Troska o to, par byly zdrowe, nie głodne chodziły.